İFİS&İZ, Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını Tebrik Eder, Hayırlı ve Mutlu Bayramlar Diler

Ramazan-ı Şerif’in son bulmasıyla beraber İslam âlemi, yüce dinimizin nazarında çok kıymetli olan ve Kurban Bayramının yanı sıra en önemli bayramı temsil eden Ramazan Bayramına erişmiş bulunmaktadır. Ramazan Bayramı, Ramazan ayından sonra  gelen Şevval ayının başında hilalin görülmesi ile başlamakta ve üç gün devam etmektedir. Bu kutlu Ramazan Bayramı vesile ile İFİS&İZ, tüm Müslümanlara iyilik […]

IFIS&IZ, İslam Aleminin Mübarek Kadir Gecesini Tebrik Eder

Ramazan-ı Şerifin sonuna doğru adım adım yaklaştığımız şu günlerde, rahmetle bezenmiş bu feyizli ayın en kıymetli gecesini sevinç ve heyecan içinde beklemekteyiz: Kadir Gecesi (Hüküm ve Takdir Gecesi) – Kurân-ı Kerîm’in ifadesiyle bin aydan daha hayırlı bir gece. Fahr-i Kâinat Efendimiz’den (s.a.v.) nakledilen rivayete göre Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde aranmalıdır. […]

İFİS&İZ, Tüm Müslümanların Ramazân-ı Şerîfini Tebrik Eder, Hayırlı ve Bereketli Ramazanlar Diler

11 Mart 2024 tarihinde, insanın iç alemine ve maneviyatına yöneldiği, oruç ibadetiyle terakki ettiği zaman dilimi olan mübarek Razaman ayı başlamaktadır. İlahî Mesajın nüzûlünün bu ayda başlaması ve içinde bin aydan daha hayırlı olan “Kadir Gecesi”ni barındırması nedeniyle “Kur’an ayı” olarak da tarif edilen Ramazân-ı Şerîf, yüce dinimiz İslam’da ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Ramazan ayının […]

İFİS&İZ, Bütün Müslümanların Berat Kandilini Tebrik Eder, Hayırlı ve Feyizli Bir Kandil Gecesi Diler

24 Şubat 2024, Cumartesi’yı Pazar’a  bağlayan gece mübarek Berat Kandilini idrâk edeceğiz. Hicrî takvime göre Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan bu gece, Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz şefkat ve merhametinin coştuğu ve ihlaslı bir şekilde tövbe edip, O’na yönenenlerin bağışlandığı kıymetli bir zaman dilimidir. Bu münasebetle tüm İslâm âleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu engin rahmet ve […]

IFIS&IZ, Bütün Müslümanların Mirâc Kandilini Tebrik Eder, Huzurlu ve Feyizli Bir Kandil Gecesi Diler

6 Şubat 2024, Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece mübârek Mîrâc Kandilini idrâk edeceğiz. Bu münasebetle bütün müslümanların bu özel ve kıymetli gecesini tebrik ediyor ve Hazret-i Allah’a (c.c.), O’nun rızâsına ulaşmamız ve insanlığa en güzel bir şekilde hizmet etme noktasında bizlere yardımcı olması için duâ ve niyâz ediyoruz. Fahr-i Kâinât Efendimiz (s.a.v.)’in en büyük mûcizelerinden biri […]

İFİS&İZ, mübarek üç ayların başlangıcı vesilesiyle tüm Müslümanların Regâib kandilini (ve mübarek üç aylarını) tebrik eder

12 Ocak 2024 Cuma günü hicrî takvime göre Recep ayının ilk gününü idrak etmekle birlikte rahmet ve merhametle bezenmiş zaman dilimi olan Mübarek üç aylara (Recep, Şaban ve Ramazan) girmekteyiz. Mübarek üç ayların başlarında, 11 Ocak Perşembe’yi Cuma gününe bağlayan geceye tekabül eden Regâib Kandili bulunmaktadır. Regâib kandili, mübarek üç aylar içinde bulunan özel ve […]

İFİS&İZ, Tüm Müslümanların Mevlid Kandilini Tebrik Eder

26 Eylül Salı’yi 27 Eylül Çarşamba’ya bağlayan gece, Müslümanlar olarak peygamberler halkasının son zinciri olan Hatemü’l-Enbiya, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (sav) Efendimizin âleme teşriflerinin 1452. yıldönümünü idrâk edeceğiz. Sevgili Peygamberimizin kutlu doğumu, hicrî takvime göre Rebiülevvel ayının onikinci gecesine tekabül etmekte olup, İslâm geleneğinde yıl içerisindeki beş mübarek geceden biri olarak ihyâ edilmektedir. Bu vesile […]

İFİS&İZ, 1445. Hicrî Yeni Yılının Hayırlı ve Mübarek Olmasını Diler

19 Temmuz 2023 Çarşamba günü , islamî takvime göre hicrî 1445 yılına ulaşmış bulunuyoruz. Bu münasebetle bütün müslümanları can-ı gönülden tebrik ediyor, yeni yıl ile birlikte zulümlerin, kavgaların ve adaletsizliğin son bulduğu, barışın, adaletin, huzurun, güvenin ve insan onurunun herkesce muhafaza edilip gözetildiği bir zaman dilimine başlamış olmayı niyâz ediyoruz. Hicrî yılbaşı vesilesi ile dünya […]

İFİS&İZ, Bütün Müslümanların Kurban Bayramını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Diler

İFİS&İZ, idrak ettiğimiz mübarek Kurban Bayramı vesilesi ile bütün müslümanlara iyilik ve güzellikler diler, efrad-ı aileleri, dost, komşu ve sevdikleriyle beraber huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini niyaz eder. Dörtgün boyunca kutlanan Kurban Bayramı, Cenâb-ı Hakk’ın biz mü’minlere ihsan buyurduğu ve İslam âleminde kutlanan iki büyük bayramdan biri olup, Hac mevsiminin de zirvesini teşkiletmektedir. Temeli […]