Kadir-Gecesi

IFIS&IZ, İslam Aleminin Mübarek Kadir Gecesini Tebrik Eder

Ramazan-ı Şerifin sonuna doğru adım adım yaklaştığımız şu günlerde, rahmetle bezenmiş bu feyizli ayın en kıymetli gecesini sevinç ve heyecan içinde beklemekteyiz: Kadir Gecesi (Hüküm ve Takdir Gecesi) – Kurân-ı Kerîm’in ifadesiyle bin aydan daha hayırlı bir gece.

Fahr-i Kâinat Efendimiz’den (s.a.v.) nakledilen rivayete göre Kadir Gecesi, Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde aranmalıdır. (bkz. Buhârî, Leyletü’l-Kadr, 3; Müslim, Sıyâm, 216.) Bununla birlikte Kadir Gecesi geleneksel olarak Ramazan ayının 27. gecesi olduğu kabul edilmektedir ki, bu yıl bu mübarek gece Nisan ayının 5’ni 6.’sina bağlayan geceye tekabül etmektedir. Bu vesileyle KUDEM, tüm Müslümanların Kadir Gecesini tebrik eder, Cenâb-ı Hak’tan Ramazan boyunca yapmış olduğumuz ibadet-ü taatlerimizi dergah-ı izzetinde kabul etmesini ve bizleri engin rahmetinden nasipdar etmesini niyaz eder.

Kur’ân-ı Azîmüşşân’ın bir sûresine isim olarak verilen bu gece, ilâhi mesajın (vahiy) nâzil olmaya başladığı müstesna bir gecedir. Bu gecenin kadr-u kıymetinin anlaşılmasına yönelik olarak Kur’ân-ı Kerîm’in 97. sûresi tamamen bu geceye tahsis edilmiştir: “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü işiçin iner dururlar. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

Bu sebeple Resûl-ü Kibriyâ Efendimiz (s.a.v.), müslümanları bu nurlu geceyi kulluk şuuru bilincinde ibadetlerle ihya etmeye çağırmıştır. Aynı zamanda O (s.a.v.), bu gecenin hürmetine yapılacak olan duaların kabul olunup günah ve ma’siyetlerin bağışlanacağı vâdinde bulunmuştur: “Kim ki, faziletine inanarak ve mükâfatını Allah’tan (c.c.) bekleyerek Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Terâvih, 2; Müslim, Salât, 25.) Ayrıca Efendimiz aleyhisselatü ve’s-selâm, bu bereketli gecede şu duayı yapmamızı telkin buyurmuşlardır: “Allah’ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle.” (Tirmizî, Daavât, 84.)

Böylece biz de bu hayırlı geceyi, işlemiz olduğumuz hata ve günahlardan nâdim olup sonsuz merhamet ve lütuf sahibi olan Rabbimize nâsuhî bir tövbe ile rücû’ etmek suretiyle değerlendirmeye gayret edelim. Ümit ederiz ki, bu gece ilahî lütuf ve ikram olarak günahlarımızın aff olunduğu gece olur. Hazret-i Allah’ın (c.c.),bizleri Ramazan bayramına sağlık, huzur ve mutluluk içinde eriştirmesini temenni eder, bu mübarek gecenin bütün insanlığa, barış, sevgi, kardeşlik ve esenlik getirmesine vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederiz.

Share this post