Bilimsel İslam Kütüphane

100.000 cilt Eseri Hedefleyen Bilimsel İslâm Kütüphanesi

KUDEM, İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek amacıyla başta İslâm ilahiyatı olmak üzere, şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevi bilimsel bir kütüphane kurmuştur. Şu an için Arapça ağırlıklı olan kütüphanemizde, İslâm ilahiyatı başta olmak üzere hâlen beş dilde (Arapça, Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca) 70 binin üzerinde temel eser bulunmaktadır. Enstitü’nün en önemli hedeflerinden birisi, hâlen 75 bin olan bilimsel eser sayısını, makul bir süre içinde 100 bine çıkararak insanımıza ve bilim dünyasına bilimsel ve özel bir kütüphane kazandırmaktır. İslâm’la ilgili Batı’da yapılan bütün bilimsel ve ciddi çalışmaları burada toplayarak, gerek Ortadoğu’dan ve Türkiye’den gelecek bilim adamlarının gerekse Batı’da bulunan bilim adamlarının ihtiyaçlarına karşılık verme arzusundayız. Şu anki hâliyle bile kütüphanemiz, Avrupa’da İslâm ilahiyatı alanında zengin ilmî kaynakların bulunduğu bir kurum konumundadır.

Toplam 100.000 ciltten oluşması hedeflenen altı dildeki bilimsel İslâm kütüphanesi

HÂLİHAZIRDA AVRUPA’NIN EN BÜYÜK BİLİMSEL İSLÂM KÜTÜPHANESİ
75.000'den fazla esere ulaşılmıştır

Kütüphane Kapsamında Bulunan Temel Bilim Alanları

KÜTÜPHANENİN ENVANTERİNDE BULUNAN ESERLER İSLÂMÎ İLİMLERİN TAMAMINI İÇERMEKTEDİR:

Kur'ân İlimleri ve Tefsîr

ʿulūm al-Qurʾān ve tafsīr

Hadîs İlimleri

ʿulūm al-ḥadīṯ

Fıkıh ve Usûlü

fiqh ve uṣūl al-fiqh

Kelâm/ Akâid

kalām

Siyer

sīra

İslâm Tarihi

tārīḫ al-islām

Felsefe

falsafa

Tasavvuf

taṣawwuf

Ahlâk

aḫlāq

İslâm ilâhiyatının temel alanlarına ilişkin Arapça ve Türkçe zengin bir envantere sahip olan kütüphanemiz, İslâm ilâhiyatıyla dolaylı olarak ilintili olan dallara ait eserleri de bünyesinde barındırmaktadır. Din eğitimi, din sosyolojisi, din felsefesi, din psikolojisi, biyoetik, Arap ve Türk edebiyatı, edebiyat klasikleri, Avrupa ve İslâm, politika, sosyoloji, felsefe ve çeşitli ansiklopediler bu sınıftan sayılabilir. Gayemiz bu alanlarda da zengin bir içeriğe ulaşmaktır. Aynı zamanda kütüphanemizin bünyesinde, yirmi kadar araştırmacının bağımsız çalışabileceği modern altyapı imkânları mevcuttur.

İFİS&İZ İslâm Kütüphanesinden Kareler