sunset-in-istanbul-turkey-2022-12-17-03-42-14-utc

İFİS&İZ, Bütün Müslümanların Berat Kandilini Tebrik Eder, Hayırlı ve Feyizli Bir Kandil Gecesi Diler

6 Mart 2023, Pazartesi’yi Salı’ya  bağlayan gece mübarek Berat Kandilini idrâk edeceğiz. Hicrî takvime göre Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan bu gece, Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz şefkat ve merhametinin coştuğu ve ihlaslı bir şekilde tövbe edip, O’na yönenenlerin bağışlandığı kıymetli bir zaman dilimidir. Bu münasebetle tüm İslâm âleminin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu engin rahmet ve mağfiret denizine gark olup affolunmamız için Hz. Rahman’a (c.c.) dua ve niyaz ediyoruz.

“Temize çıkıp aklanma”, “ceza veya sorumluluktan kurtulma” gibi mânâlara gelen “beraat” kelimesi, yüce Mevlamızın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecellî ederek, kullarının tüm günah ve hatalarını affedip bağışladığını ifade etmektedir. Bu gecede rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar aralandığını haber veren Rasul-i Kibriya Efendimiz (s.a.v.), bu ilâhi şefkatin sonsuzluğunu ve cehennemden azat edilenlerin sayısını, en büyük koyun sürülerine sahip olan Benî Kelb kabîlesinin koyunlarının tüylerinin sayısı ile mukayese etmektedir. (Tirmizî, Savm, 39).

Rasulullah Efendimiz (s.a.v.) bu mübarek geceyi nafile ibadetler, dualar ve uzun süren secdelerle ihya eder, gecenin gündüzünde ise oruç tutarlardı. Hadislerde rivayet olunduğu üzere sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), ümmetine bu geceyi aynı şekilde ibadet ve taatle geçirmeyi tavsiye etmiştir: “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, o gece ibâdete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü (on beşinci günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ dünyaya en yakın göğe rahmeti ile tecelli eder, (o andan) fecir oluncaya kadar: »Benden mağfiret dileyen yok mu? Ona mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptela olan yok mu? Ona afiyet vereyim (belâdan kurtarayım) « buyurur.” (İbn Mâce, Ikâme, 191).

Dolayısı ile bu faziletli geceyi bir fırsat olarak görmeli, bütün hayatımızı ve yaşantımızı muhasebeden geçirip tövbe ve istiğfarlarla bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz tüm günah ve kusurlardan uzaklaşmaya çalışmalıyız. Yüce Rabbimiz, bu gayretlerimizin başarıya ulaşması için yardımcımız olsun ve bu mübarek gecenin hürmetine tüm insanlığa barış ve huzur nasip etsin.

Share this post