Web_posting

İFİS&İZ, Bütün Müslümanların Kurban Bayramını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Diler

İFİS&İZ, idrak ettiğimiz mübarek Kurban Bayramı vesilesi ile bütün müslümanlara iyilik ve güzellikler diler, efrad-ı aileleri, dost, komşu ve sevdikleriyle beraber huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini niyaz eder.

Dörtgün boyunca kutlanan Kurban Bayramı, Cenâb-ı Hakk’ın biz mü’minlere ihsan buyurduğu ve İslam âleminde kutlanan iki büyük bayramdan biri olup, Hac mevsiminin de zirvesini teşkiletmektedir. Temeli itibariyle Kurban Bayramı, Hz. İbrahim(a.s.)’ın, oğlu Hz. İsmail (a.s.)’ı Allah için kurban etmek üzere ilahî bir teslimiyet sınavına tabi tutulmasına dayanmaktadır. Hz. İbrahim (a.s.), tam Hz. İsmail (a.s.)’ı kurban edecekken, Allah (c.c.) bu sadakat ve tevekkülün karşılığı olarak gökten bir koç indirmiş ve Hz. İbrahim’e onu kesmesini emretmiştir. Bunun üzerine Hz. İbrahim (a.s.) şükür ederek, koçu orada kurban etmiştir. Kur’ân-ı Kerim, bu olaya değinmiş (Saffât Suresi: 37/101-111) ve kurban etmedeki asıl hikmet ve gayenin, Cenab-ı Allah’ın rızasını elde etmek olduğunu beyan etmiştir: “O hayvanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır.[…]” (Hacc Suresi: 22/37)

Hz. İbrahim (a.s.)’ın Hz. İsmail (a.s.)’ı kurban etme teşebbüsü, dünyalık heves ve zevkleri gönülden çıkarmayı vurguladığından müslümanlar için sembolik manada çok büyük öneme haizdir.Tasavvufî anlayışa göre Hâlık-ı Zülcelal (c.c.) ile aramızda bulunan mesafeleri azaltmak ve O’nun rızası ve yakınlığını elde etmek için, arada bulunan her türlü engel aşılıp kurban edilmesi gerekmektedir.

Temelinde yatan hikmet ve gayenin idrâki içerisinde kurban kesmek, akil vebaliğ olup dinen zengin sayılan her müslüman için vaciptir. Bayram günleri ise tarih boyunca hep birlik ve beraberliği takviye etmenin, paylaşmayı, bölüşmeyi, dayanışmayı ve muhtaç kimselere el uzatmayı daha yoğunlaştırmanın adı olmuştur.

Şu mübarek bayram günlerinin insanî ve ahlakî değerleri içselleştirmemize vesile olmasını diler, insanlığa sorumluluk şuuru, barış ve huzur getirmesini niyaz ederiz. Bu duygu vedüşüncelerle tüm İslam alemine hayırlı ve mutlu bayramlar diliyor, Hac vazifesini ifa eden tüm hacılarımızı da can-ı gönülden tebrik ediyoruz.

Share this post