Bild-Beitrag2

İFİS&İZ, 1445. Hicrî Yeni Yılının Hayırlı ve Mübarek Olmasını Diler

19 Temmuz 2023 Çarşamba günü , islamî takvime göre hicrî 1445 yılına ulaşmış bulunuyoruz. Bu münasebetle bütün müslümanları can-ı gönülden tebrik ediyor, yeni yıl ile birlikte zulümlerin, kavgaların ve adaletsizliğin son bulduğu, barışın, adaletin, huzurun, güvenin ve insan onurunun herkesce muhafaza edilip gözetildiği bir zaman dilimine başlamış olmayı niyâz ediyoruz.
Hicrî yılbaşı vesilesi ile dünya müslümanları, Rasulullah Efendimiz (s.a.v.)’in ilk inananlar topluluğu ile beraber, gördükleri baskı ve işkenceler sebebiyle doğdukları Mekke şehrini terk edip, kardeşlik duyguları ve sevgiyle kucaklandıkları Medine şehrine yaptıkları hicreti hatırlamaktadır. İslâm tarihinin en mühim olaylarından birini teşkil eden Hicret, sadece hicrî takvimin başlangıcını değil, aynı zamanda yepyeni bir medeniyetin doğuşunu da ifade etmektedir.

Tasavvufî anlayışa göre ise Hicret aynı zamanda her türlü kötülük ve çirkinliği geride bırakıp, iyiye, güzele ve hayra doğru yol almanın da adı olmuştur, zira sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde “Muhacir, Allah’ın haram kıldığı şeyleri terk edendir” buyurmuktadır (Buharî, Îmân, 4).
Bu duygu ve düşüncelerle yeni hicrî yılda Medineli ensarı gereği gibi örnek alıp takip edebilmeyi umuyor, onlarda bulunan yardımseverlik, dayanışmaya ruhu ve gönül zenginliği gibi erdemler ile hemhâl olabilmeyi diliyoruz. Hicrî yılbaşımız ayrıca tevbekâr ve ihlaslı bir şekilde şerri, haramı ve nefsânî arzuları bırakıp, hemen ardından da Mevlamızın rızasına ve yakınlığına yönelerek O’na doğru hicret etmemize vesile olsun.

Share this post