Medine

İFİS&İZ, Tüm Müslümanların Mevlid Kandilini Tebrik Eder

26 Eylül Salı’yi 27 Eylül Çarşamba’ya bağlayan gece, Müslümanlar olarak peygamberler halkasının son zinciri olan Hatemü’l-Enbiya, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (sav) Efendimizin âleme teşriflerinin 1452. yıldönümünü idrâk edeceğiz. Sevgili Peygamberimizin kutlu doğumu, hicrî takvime göre Rebiülevvel ayının onikinci gecesine tekabül etmekte olup, İslâm geleneğinde yıl içerisindeki beş mübarek geceden biri olarak ihyâ edilmektedir.

Bu vesile ile İFİS&İZ tüm müslümanların Mevlîd-i Şerîfini tebrik eder, bu mübarek gecenin insanlığa barış, kardeşlik, adelet ve sevgi getirmesini diler.

Zulüm ve kötülüğün, her türlü ahlaksızlık, hayâsızlık ve azgınlığın dünyayı sardığı İslam öncesi “Câhiliyye” devri, insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Fahr-i Kâinât Efendimiz (sav), böylesi zor bir zamanda önce Arap yarımadasında, sonra ise tüm dünyada mâkes bulan ilâhî mesajı, üstün ahlâk ve örnek yaşantısıyla iyilik ve güzelliğe doğru olağanüstü bir değişimi tesis etmiştir.

Kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerîm, Efendimizi “âlemlere rahmet” (Enbiya Suresi: 21/107) olarak tanımlamakta ve O’nu kâmil ahlâkından dolayı insanlık için en güzel örnek (üsve-i hasene) olarak takdim etmektedir: “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb Suresi: 33/21) Mübarek Mevlid Kandilinin, peygamberlerin sonuncusu Habîb-i Kibriyâ Efendimizin evrensel mesajını daha iyi anlayıp içselleştirmemize ve hayatımızın her karesini Sünnet-i Seniyyesine göre şekillendirmemize vesile olması dileği ve duâsıyla…

Share this post