53739863_2057073517745228_7673130460678979584_n

İFİS&İZ, mübarek üç ayların başlangıcı vesilesiyle tüm Müslümanların Regâib kandilini (ve mübarek üç aylarını) tebrik eder

12 Ocak 2024 Cuma günü hicrî takvime göre Recep ayının ilk gününü idrak etmekle birlikte rahmet ve merhametle bezenmiş zaman dilimi olan Mübarek üç aylara (Recep, Şaban ve Ramazan) girmekteyiz.

Mübarek üç ayların başlarında, 11 Ocak Perşembe’yi Cuma gününe bağlayan geceye tekabül eden Regâib Kandili bulunmaktadır. Regâib kandili, mübarek üç aylar içinde bulunan özel ve kıymetli gecelerin ilkini oluşturmaktadır. Recep ayı ile Regâib kandili, mübarek ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olması hasebiyle Fahri-i Kâinât Efendimiz (s.a.v.) bu süre zarfında şu duayı okumakta ayrı bir özen ve titizlik gösterirdi: “Allahım, Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına eriştir” (Ahmed b. Hanbel, Müsned 1/259). Resûlü Kibriya Efendimiz (s.a.v.) bu duayı sıklıkla okumayı tavsiye ederek bu ayların anlam ve işlevine dikkat çekmiştir. Bu aylar, âlemlerin Rabbi olan Hz. Allah’ın (c.c.) ve O’nun kutlu elçisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz’in getirdiklerine gönül veren Müslümanları hem bedenen hem de manen/ruhen Ramazan ayına hazırlamakta, Cenab-ı Hakk’a kulluk ve ibadette ve Onu zikretmede daha fazla zaman ayırmak suretiyle kendilerini Hz. Allah’a (c.c.) vermelerini ve bunun neticesinde bizleri yoktan var edip varlığından haberdan eden Hz. Yezdân’a yakınlaşmalarını mümkün kılmaktadır. Zira bu aylar, yapılan ibadetler için kat be kat mükâfatların verildiği, duaların kabul edildiği ve günahların bağışlandığı aylardır. Bu zaman dilimi İslam geleneğinde aynı zamanda merhametin, yardımlaşmanın ve höşgörünün en üst seviyede yaşandığı iklim olarak algılanmış ve ayrı bir değer atfedilmiştir. Bu sebeple biz de bu imkân ve fırsatı kaçırmamalı, bu kıymetli vakitleri en güzel şekilde değerlendirmeli, kullarına karşı çok bağıslayıcı olan Cenab-ı Hakk’a tövbe ve pişmanlıkla yönelerek hayırda yarışmalıyız.
Bu anlamda bütün Müslümanların mübarek üç aylarını tebrik eder, Regâib kandilini huzur ve neşe içinde geçirmelerini niyaz ederiz. Bu zaman diliminin insanlık için huzur, birlik, güven ve uyum içinde yaşamayı sağlamasına, insanları iyilik ve güzelliğe ve birbirine karşı merhametli olmaya sevk etmesine, bununla birlikte her türlü şiddet ve baskının ortadan kalkmasına vesile olmasını niyaz ederiz. Bizi böyle kıymetli ve değerli zamana kavuşturma şerefine eriştiren Hazret-i Allah’a (c.c.) şükrediyor, bu kıymetli ve değerli vakitleri gelecek yıl bizlere tekrar yaşatarak tattırması için O’na dua ve niyaz ediyoruz.

Share this post