Bayram-Ramazan1-1

İFİS&İZ, Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını Tebrik Eder, Hayırlı ve Mutlu Bayramlar Diler

Ramazan-ı Şerif’in son bulmasıyla beraber İslam âlemi, yüce dinimizin nazarında çok kıymetli olan ve Kurban Bayramının yanı sıra en önemli bayramı temsil eden Ramazan Bayramına erişmiş bulunmaktadır. Ramazan Bayramı, Ramazan ayından sonra  gelen Şevval ayının başında hilalin görülmesi ile başlamakta ve üç gün devam etmektedir. Bu kutlu Ramazan Bayramı vesile ile İFİS&İZ, tüm Müslümanlara iyilik ve güzellikler diler, aile fertleri, dost, komşu ve sevdikleriyle beraber huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni eder.

Yüce Mevlâ’dan (c.c.) hidayet rehberi olarak gelen ilahî mesaja gönülden teslim olan Müslümanlar, Mübarek Ramazan ayı boyunca şükür, kanaatkârlık, tevekkül ve diğergamlık gibi ulvî değerleri yeniden hatırlamanın yanında kardeşlik bağının anlamını idrak etme ve bunu hücrelere değin hissederek yaşama imkanı bulmuşlardır. Bu mübarek günler sevinç ve mutluluğun, birlik ve beraberliğin yoğunlaştığı bir zaman dilimi olarak büyük bir öneme sahiptir. Rahmet ve bereketin sağanak sağanak yağdığı Ramazan ayı bireylere, sosyal hayata yönelik olan kazanımlarının yanı sıra, kendi iç âlemlerine yolculuk ederek muhasebe ve tezkiye imkânı sağlamış, kişinin nefsine hâkim olmasını öğretmiştir. Bu bağlamda Hâtemu’n-Nebî Efendimiz’den (s.a.v.) nakledilen rivayette, hakkıyla oruç tutan kimsenin geçmiş hata ve günahlarının bağışlanacağı bildirilmiştir: “Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, İmân 28).

Ramazan-ı Şerif boyunca mü’minler, kendilerine kendilerinden daha yakın olan Hâlık-ı Zü’l-Celâl ile olan rabıta ve bağlarını kuvvetlendirme imkânı elde etmişlerdir. İnanan erlerin, bir yandan insanlara faydalı eylem ve davranışlarda bulunma diğer yandan günah ve kötü alışkanlıklardan uzak durma noktasındaki gayretleri, kendilerine yepyeni ufuklar aralamakla kalmayıp, İslamiyetin evrensel değerlerini kuşanmalarını sağlamıştır. Edinilen bu güzellikler, sadece mübarek Ramazan ayı ile sınırlı kalmayıp tüm hayatımızı kuşatır özellikte olmalıdır. Nitekim Habîb-i Kibriyâ Efendimiz (s.a.v.), amellerin sürekliliği hususunda şöyle buyurmuşlardır: “Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı yapılanıdır.” (Buhârî, İmân, 32; Müslim, Misâfirîn, 221).

Ramazan-ı Şerif’in diğer bir kazanımı da geleneksel olarak yapılagelen iftar sofralarında, gerek Müslümanlar gerekse Müslüman olmayanlarla yeni tanışıklık ve dostlukların oluşturulmuş olmasıdır. Bu bir araya gelmeler, farklı din ve kültürlerin saygı ve hoşgörü ilkelerine dayalı olarak huzur içinde beraberce yaşamanın mümkün olduğunu göstermektedir. Bu farklılıklar hiç şüphesiz toplumu kültürel olarak da zenginleştirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle İFİS&İZ, bütün müslümanların ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını tebrik eder, bu vesileyle barış, selamet ve sevginin tüm âlemi kaplamasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz eder.

Share this post