Koranwissenschaften. ʿUlūm al-Qurʾān

59,90 

İFİS&İZ Publications, yeni bir kitap yayını ile okurlarının karşısına çıkmanın sevincini yaşıyor. “Kur’ân İlimleri. ʿUlūmu’l-Ḳurʾān” başlığı altında yayınlanan 676 sayfalık eser, kapsamında Kur‘ân ve tefsirine dair yapılan çalışmaların yayınlanacağı “Kur‘ân ve Tefsir Araştırmaları” serisinin ilk eserini teşkil etmektedir.

Açıklama

İslamî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği (İFİS&İZ) Enstitüsü‘nün kurucu başkanı olan Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi tarafından kaleme alınan bu eserde, Kuran’ın aslına uygun olarak anlaşılması ve sağlıklı bir şekilde yorumlanması adına gerekli olan yöntem ve ilimlerin neler olduğu irdelenmektedir. Bu bağlamda Kur’ân ve tarihine dair genel bir girişten sonra klasik ve çağdaş kaynakların verileri ışığında 26 ana bölüm halinde en önemli Kur‘ân ilimleri etraflıca işlenmektedir. Yıllarca süren yoğun araştırmaların bir ürünü olan bu kitap, akademik açıdan Kur’ân ilimlerine ilişkin Almanca olarak telif edilen en kapsamlı eser olma özelliğini taşımaktadır. Bununla birlikte eser, eğitim ve öğretim konseptine elverişli olması hasebiyle İlahiyat talebelerine ve dinî ilimlerde öğrenim görenlere de hitap etmektedir.

Related Books