İFİS&İZ Publications, yeni bir kitap yayını ile okurlarının karşısına çıkmanın sevincini yaşıyor. “Transformation rechtlicher Normen bei den Arabern in der frühislamischen Zeit” başlığı altında yayınlanan ve hadîsler ışığında Cahiliyye’den İslâm’a hukukun dönüşümünü konu edinen 430 sayfalık eser, kapsamında İslâm hukukuna ilişkin farklı çalışmaların yayınlanacağı “Fıkıh araştırmaları” serisinin ilk eserini teşkil etmektedir.

Daha evvel Kur’an İlimleri, Tefsir ve Tasavvuf alanlarında yazmış olduğu değerli kitaplarla da ciddi boşlukları dolduran Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi’nin (İFİS&İZ Kurucu Başkanı) kaleminden çıkan eser, cahiliyye devrinde câri olan örfi hukuk ile İslâm hukuku arasında nasıl bir ilişki olduğu ve cahiliyye hukukunun İslâm dini tarafından ne derece kabul veya red edildiği sorusuna cevap aramaktadır. Bu bağlamda İslâm öncesi dönemde ve İslâm’ın ilk yıllarındaki hukuk ve yargı sistemleri muteber hadîs kaynakları üzerinden incelenerek mukayese edilmektedir. Eserde, İslâm öncesi döneme ait örf ve geleneklere vukufiyetin İslâm’ı ve İslâm hukukunu gereği gibi anlama noktasında hayatî derecede önemli olduğu vurgulanmaktadır.

 

YENİ KİTAP:

Hüseyin İlker Çınar
Transformation rechtlicher Normen bei den Arabern in der frühislamischen Zeit. Dargestellt im Lichte der muslimischen Überlieferungsliteratur
430 sayfa / Ciltli / 17,0 x 24,0 cm
Mannheim: İFİS&İZ Publications, 2017
Seri: Studien zum islamischen Recht, Bd. 1
ISBN 978-3-95888-002-3

Fiyatı: 32,90 EUR

Geniş bilgi ve sipariş: publications@ifis-iz.com