Avrupa Bağlamında Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlu Eğitimi

14 Ekim 2016 tarihinde, İFİS&İZ bünyesinde akademik perspektiften Klasik İslâmî İlimler ve Medrese Eğitimi vermek amacıyla kurulan İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Almanya’da bir benzeri olmayan proje, muhterem Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi’nin öncülüğünde, Medrese eğitimi almış, Batı’yı tanıyan profesörlerin çoğunlukta olduğu akademisyenlerden ve ilim adamlarından oluşan bir komisyon tarafından yurtiçi ve yurtdışında yapılan yıllar süren çalışmalar, sayısız istişârî toplantılar ve görüşmeler sonrasında hazırlanmıştır. İlk etapta dört yıl sürecek olan eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler, icâzet hakkına sahip olabilmek için bu eğitimin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olan iki yıllık ilâve bir eğitim ve ihtisas proğramına başvurabileceklerdir.Toplam altı yıl sürecek olan bu dersler, Avrupa’da doğup büyüdükten sonra Türkiye’ye giderek üniversitede İlâhiyat eğitiminin yanı sıra yedi yıl boyunca medrese tahsili de görerek icâzetlerini elde etmiş olan değerli eğitmenler tarafından verilecektir.

Hâlen 70.000 cilt eseri ile (yakın zamanda 100.000 cilt eserin üzerine çıkacak olan) Avrupa’nın en büyük bilimsel İslâm Kütüphanesi’ni de bünyesinde barındıran İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi, ilim tâlipleri için Almanya’da benzeri olmayan bir imkân ve büyük bir fırsat sunmaktadır.