Yayınevimiz İFİS&İZ Publications

Enstitü’nün çalışmalarından (sempozyum, konferans gibi) hâsıl olan metinler, İFİS&İZ Publications Yayınevi tarafından yayımlanacaktır.

İFİS&İZ Publications Yayınevimiz, İslâmî ilimlerin temel kaynaklarını, başta Almanca olmak üzere Batı dillerine kazandırmayı öncelikli hedefleri arasında görmektedir. Batı dillerinde yapılacak yayınlarda, Avrupa’da yaşayan insanlarımızın ihtiyaçları öncelikli olarak ele alınacaktır. Ayrıca İslâm ilahiyatıyla ilintili soru ve sorunlarla bunların diğer disiplinlerdeki bağlantı ve karşılıklarını irdeleyen çalışmalar da yayımlamak istediğimiz eserler arasındadır.

Bunların yanı sıra, kayda değer yüksek lisans, doktora tezleri ve doktora sonrası yazılan ve doçentlik tezi olarak sunulan bilimsel eserleri, diğer ilmî araştırma ve değerlendirme yazılarını, makale ve kitapları yayımlamak, gayelerimizin başında gelmektedir. Yayınlarımızın konu itibariyle kapsamı, bilimsel yazılar ve eserlerle sınırlı kalmayıp çocuk kitaplarından romanlara, biyografi, cep kitapları, başvuru kitapları, meslekî kitaplar ve sözlüklerden derlemelere kadar her çeşit eseri, çeşitli dillerde kitap dünyasına kazandırmayı amaçlamaktayız.