IFIS_IZ_KUDEM_MADRASA

İFİS&İZ, ilahiyat eğitimlerinin yanı sıra yoğun medrese eğitimlerini başarıyla bitiren ilim taliplerini tebrik eder!

Avrupa’dan islâmî ilimleri tahsil etme amacıyla Türkiye’ye giderek, ilahiyat eğitimlerinden sonra, yüksek lisanslarını tamamlayıp, ilahiyat doktora eğitimlerine başlayan ve halen doktora talebeleri olan kardeşlerimiz, ilahiyat eğitimlerinin yanı sıra uzun yıllardır sabır ve aşk ile devam ettikleri, yoğun medrese eğitimlerini de başarıyla tamamlayıp, hamdolsun icazetlerini aldılar.
 
Molla Zeynel Abidin Başar el-Berzencî Hocaefendi’nin önderliğinde haftanın altı günü yoğun bir eğitim ve öğretim sürecinin ardından icazet almaya hak kazanan talebeler, başta sarf ve nahiv ilimleri olmak üzere mantık, me’ânî, beyân, isti’âre, bedî’, vad’, münâzara gibi furû’ ilimlerinin yanında tefsir, hadis, fıkıh ve kelam gibi usûl ilimleri okumuşlardır.
 
İFİS&İZ, böylesine hayırlı hizmetlere vesile olan ve ev sahipliği yapan eski Diyanet İşleri Başkanlarından sayın Lütfi Doğan Hocaefendi’nin şahsında İSİLAY (İslamî İlimleri Araştırma ve Yayma) vakfına ve emektarlarına, bu talebelere yıllarca medrese usûlü dersler vererek, mucaz eden değerli Molla Zeynel Abidin Başar el-Berzencî Hocaefendi başta olmak üzere, kendilerine kısa süreli ders veren Şaban Şevli Hocaefendi’ye, kendisini ilme ve talebe yetiştirmeye adamış bütün hocalarımıza teşekkürü kendisine bir borç bilir. Allah kendilerinden razı olsun. Mucaz olan talebelerimize ilim ve irfan yolunda başarılar diler, ihsan sahibi nice ilmi ile amil mucaz talebeleri yetiştirmelerini de yüce Allah’tan (c.c.) niyaz ederiz. (Amin).

Share this post