Destekleyici Dernek: KUDEM e.V.

Avrupa Müslümanları Kültürevi KUDEM, 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mutena bir semtinde, yaklaşık 5 dönüm bir arsa satın alınarak üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilerek dernek statüsünde kurulmuştur.

“İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydası dokunandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM (Avrupa Müslümanları Kültürevi), özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtma gayreti içerisindedir. İçerisinde yaşadığımız zaman ve mekân dilimlerinin, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumlarının kendilerine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

İşte KUDEM, öncelikle Batı toplumunda yaşayan insanımıza, kendimize ait paha biçilmez ulvî değerlerimizin ilim, irfan, kültür ve sanat perspektifinden aktarılması, genç nesillerin bu değerlerle yetiştirilerek insanlığa ve ona hizmete kazandırılması, bunun da içinde yaşadığı topluma, zemin ve mekâna uygun bir formda tanıtılması ihtiyacını ve derdini zihninde ve yüreğinde hisseden, ilme, irfana ve sanata gönül veren, Avrupa’da yaşayan disiplinli ama sevdalı akademisyen, iş adamı ve üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu çekirdek bir kadro tarafından kurulmuştur.

Süregelen Çalışmalar

KUDEM’in başarıyla sürdürdüğü çalışmalar şunlardır:
Sanat ve Kültür

  • Hat, ebru ve tezhip kursları
  • Klasik Türk Musikisi kursları (Ney, kanun, ud, keman, kudüm, bendir)
  • İlahi Korosu (Koro Hocası Doğan Dikmen)
  • Özel KUDEM Türk-İslâm Sanat eserleri koleksiyonunun zenginleştirilmesi
  • Konser ve sanat sergisi gibi etkinlikler

Bilim

  • İFİS&İZ Kütüphanesinin geliştirilmesi
  • Uluslararası bilimsel sempozyum ve konferansların organizesi

Üyeler

KUDEM başta Almanya olmak üzere, Avrupa’nın hemen hemen her ülkesindeki göçmen geçmişe sahip bilim, sanat ve kültüre gönül vermiş vatandaşlar tarafından kurulmuş ve yaşatılmakta olan sivil bir dernektir. Başta Almanya olmak üzere, Avrupa’nın her ülkesinde bulunan üyeler, KUDEM’in bütün sanat, kültür ve bilim içerikli aktivitelerine gönüllü olarak katkıda bulunmaktadırlar.

KUDEM’in bütün gelirleri, üyelik aidatları ve bağışlardan ibarettir.